Zdroj: http://www.draci.net/popis-triku.a29.html  •  Vydáno: 25.8.2009 15:59  •  Autor: PeVal

Popis triků

Popis provedení triků a jejich kritéria při hodnocení na soutěžích.

Tato stránka popisuje triky s akrobatickým říditelným drakem a je volným překladem anglického originálu.

Původní dokument je zaměřen na popis triků z pohledu hodnocení rozhodčích při soutěžích.

Část 1

Název Popis Kriteria
Axel je rotace o 360° břichem dolů. Začátek je v klidové "stalled" pozici, nos nahoru. Drak by měl klesat s břichem dole, nos směrem k pilotovi, rotovat o celých 360°; a dokončit rotaci břichem dolů s nosem směrem k pilotovi. Drak by měl začít s nosem na 12 hodinách a ukončit rotaci na 12 hodinách. Pro maximální skóre by měl být AXEL nízko, plochý a ve středu větrného okna. plochost a úplnost
Coin Toss je trik na zemi. Drak začíná vyvážen na jednom z konců (hrotů) křídel. Tento konec je na zemi a druhý ve vzduchu. Pilot poté udělá HALF AXEL pro odstartování draka, rotuje s břichem dolů, nos od sebe a končí s drakem stojícím na opačném konci křídla minimální setrvání 2 sekundy na cílovém hrotu křídla a stabilita
Half Axel je započat s drakem letícím po horizontální rovině v libovolném směru. Někdy je nazývám "kick turn", jedná se o poloviční AXEL který otočí směr letu draka. Drak klesá břichem dolů a nos se dostává směrem od pilota, rotuje o 180°. Drak je prudce vrácen do letové polohy s nosem směrujícím opačným směrem a měl by trik ukončit letem po přímce v opačném směru než původně letěl. Na směru provádění (zleva doprava a nebo obráceně) nezáleží. Důležitá není ani výška nad terénem při provedení triku. jistý půl obrat, horizontální vstup a výstup
Insane je započat směrem k vrcholu větrného okna, přičemž drak je prudce stržen do rotace okolo hrotu křídla a klesá po spirále dolů. Drak musí rotovat minimálně 3x celé otočky. Výška v které je trik započat není důležitá. minimálně 3 otáčky
konstantní rychlost rotace
klesání kolmo dolů (ne našikmo)
Pancake znamená přistání s drakem na zemi, břichem dolů, nos od pilota. Trik začíná s nosem směřujícícm k zemi. Drak je stržen v poslední sekundě tak aby přistál břichem na zemi. Aby to mohlo být považováno za čisté přistání je třeba, aby se nos draka nedotkl země dříve než břicho.
Poznámka: Co je ve Francii pojmenováno jako "pancake" je nazýváno "flic-flac" v USA.
vykonání blízko země, stabilní přistání na břiše a setrvání v pozici min. po 2 sec.
Turtle (Backflip) začíná a končí s nosem draka směřujícím vzhůru. Od startovací pozice je drak překlopen na záda nosem od pilota a měl by stabilně udržet tuto pozici po min. 2 sekundy než je trik ukončen s nosem draka směřujícím vzhůru. jisté zaujetí polohy a ukončení triku, stabilita v pozici na zádech.
Twist (Sleeping Beauty Launch) TWIST začíná s drakem na zádech na zemi, nos celkově směřuje směrem k pilotovi, s jedním hrotem kříla blíře než s druhým (prostě trochu našikmo). Vzdálenější konec křídla je přitažen tak, aby drak rotoval dokola a stoupal se od země nos směrem k pilotovi a pak je trik ukončen letem kolmo vzhůru. ukončení triku letem kolmo vzhůru

 

Část 2

Název Popis Kriteria
360 Během 360, drak proletí 360° kruh paralelně k zemi konstantní rychlost, letová trajektorie paralelní k zemi
Cascade (Axel Cascade) CASCADE je série opačných HALF AXELů. Nos draka by se měl pohybovat po křivce mezi 3 a 9 hodinami a drak by se měl zastavit na chvíli v krajní pozici než je pokračováno dalším HALF AXELem. CASCADE musí klesat dolů větrným oknem a trik musí být složen z minimálně 3 HALF AXELů. Výška draka nad terénem a pozice draka v okně v okamžiku zahájení triku není rozhodující. Ideálně je tento trik započat na vrcholu okna a klesá celou dobu dolů po přímce a drak opouští trik po přímce ve směru nosu při posledním HALF AXELu minimum 3 HALF AXELy, konstantní rychlost, klesání po přimce
Dead Launch začíná s drakem na zemi, břichem dolů a nosem směrem k pilotovi. Drak je přitažen směrem k pilotovi, zvedne se ze země a pokračuje v letu kolmo vzhůru.
Poznámka: V nevhodném terénu je velké riziko poškození draka (ideální je pláž :-).
jistý start a vertikální vzlet vzhůru
Double Axel nejsou dva oddělené AXELy provedené jeden za druhým. Je to AXEL provedený (iniciovaný) tak, aby drak provedl dvě kompletní rotace. Přechod mezi rotacemi musí být plynulý a nepostřehnutelný pro rozhodčí. dvě ploché rotace, počátek triku s nosem nahoru a ukončení triku bez ztráty výšky
Fade V pozici FADE, se drak vznáší břichem vzhůru, nos směrem k pilotovi, s ovládacími šňůrami směřující k pilotovi přes náběžné hrany. Způsob dosažení pozice není rozhodující, rozhodující je pouze čistota přechodu. jistota přechodu do a z pozice. Stabilita bez zřetelného náklonu nebo kolísání. Poloha by měla být držena min. 2 sekundy
Pinwheel (Helicopter) PINWHEEL je serie klesajících rotací břichem dolů, rotace probíhá okolo konce ocasu. Je to typický trik do slabého větru, začínající na vrcholu okna z pozice draka nosem nahoru. plochá rotace, minimum 3 rotace, konstantní rychlost. Klesání po přímce.
Refueling (Docking) REFUELING je párový manévr. Drak wingmana letí uprostřed ovládacích lanek draka vedoucího a oba draci letí jako by se jednalo o 1 entitu. Pozice může být zaujata v jakémkoliv směru. Hladké zaujetí pozice pokud oba draci letí vpřed získá vyšší skóre než když je jeden z draků visí v "stalled" pozici jisté zaujetí pozice bez nárazu do ovládacích šňůr. Společný let jako 1 entity min. po dobu 2 sekund.
Rolling Susan (Snap Lazy) ROLLING SUSAN je jedna rotace s drakem v pozicic backflip (TURTLE). Zaujetí pozice je z letu po horizontální přímce. Křídlo směrující dolů je prudce popotaženo, aby došlo k "nakopnutí" draka do backflipu, a ta samá šňůra je popotažena znovu do započetí rotace. Drak může trik ukončit letem po horizontální nebo vertikální přímce. horizontální vstup a plochá rotace
Rolling-Up začíná drak na zemi, břichem dolů s nosem od pilota s ovládacími šňůrami předem obtočenými okolo draka. Pilot startuje draka jako z fade startu pomocí radikálního rozmachu nosem nahoru a pod drakem, obtočení ovládacími šňůrami způsobí několik odmotání a rotaci. Během tohoto drak stoupá (název rollup) Drak by měl rotovat (odrolovat) 3 otáčky. Pro Trik party balet, tento trik může být zařazen pouze jako 1 trik v programu. minimum 3 odrolování, rotace vyrovnané a v přímé lince.
Stall (Stop) Ve STALL pozici, je drak prudce stažen z letu po přímce a zastaven. Směřuje nosem vzhůru a visí na místě min po 2 sekundy. Delší setrvání znamená vyšší skore. Ideálně by měl drak viset vzpřímeně nosem nahoru, bez naklánění a kolísání dleva nebo doprava. Směr letu v okamžiku započetí triku není rozhodující. setrvání v poloze po min. 2 sec.
Two-Point Landing Je započat trikem snap stall co nejblíže k zemi. Poté by se drak měl plynule snést k zemi. Na úhlu přiblížení nezávisí, ale drak by měl přistát pouze na koncích křídel současně (2 bodové přistání) Nesmí dojít k dotyku ocasu se zemí (tj. K 3 bodovému přistání). Drak by měl setrvat v pozici min. 2 sekundy než je znovu odstartován. dobré přistání na obou koncích současně, setrvání v pozici na zemi po min. 2 sec.

 

akrobatický drak a zapadající slunce Česká Kanada