Zdroj: http://www.draci.net/slovnicek-pojmu.a19.html  •  Vydáno: 25.8.2009 11:36  •  Autor: PeVal

Slovníček pojmů

Vysvětlení používaných pojmů při létání s draky a v powerkitingu.

Pokud chcete něco do slovníku doplnit nebo některý pojem rozšířit, doplnit, opravit apod., tak nám prosím napište. Děkujeme za spolupráci.


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

anemograf [řec.]
anemometr vybavený zapisovacím zařízením, které zaznamenává časový průběh směru a rychlosti větru
Malá Československá encyklopedie [Academia 1984]
 
anemoklinometr [řec.]
přístroj k měření sklonu vektoru rychlosti větru vzhledem k vodorovné rovině
Malá Československá encyklopedie [Academia 1984]
 
anemometr [řec.]
přístroj k měření rychlosti proudění média (vzduchu nebo plynů), používaný hlavně ve vzduchotechnice a met. Nejběžnější je anemometr otáčivý (křidélkový, miskový), u něhož rychlost otáčení měřícího ústrojí ukazuje na stupnici anemometrického tachometru rychlost proudění média. Anemometr napojený na zapisovač se nazývá anemograf. K měření malých rychlostí proudění média se používá termoanemometr, založený na principu měření teploty v baňce s teploměrnou kapalinou ochlazovanou proudícím mediem. U žárového anemometru je měřítkem rychlosti teplota el.žhavého drátku ochlazovaného proudícím médiem nebo změna parametrů drátkem procházejícího el.proudu. Laserový anemometr Dopplerův využívá Dopplerova jevu pro měření nepatrných a kolísavých rychlostí proudění média.
Malá Československá encyklopedie [Academia 1984]
 

B

bar
tyčka sloužící k jednoduššímu ovládání draka/kitu. Používá se většinou pro ovládání tažného draka (powerkiting). Bar je trubka z hliníku, v poslední době z laminátu nebo uhlíkových vláken. Povrch bývá něco měkého, pro příjemné a pevné držení. Na koncích jsou vytvořeny uchýty pro připevnění šňůr, sloužících k ovládání draka/kitu. Ve středu baru je připevněna smyčka, sloužící k přichycení k trapezu.
 
beaufort francis sir
Beaufort [boufért], sir Francis (7.5.1774 Navan - 13.12.1857 Londýn), kontraadmirál britského námořnictva, autor stupnice síly větru. Sloužil na moři už od 13 let a od mládí měl zálibu v meteorologii; již jako kadet si ve svých 16 letech začal vést pravidelné meteorologické záznamy. V červnu 1805 byl ustanoven velitelem plachetnice, která byla pověřena plavbou do oblasti zátoky Rio de la Plata v Jižní Americe. Na palubě této válečné lodi sestavil v letech 1805-1808 stupnici pro odhad síly větru na moři, která byla později nazvána jeho jménem. Britské námořnictvo ji zavedlo až v letech 1835-1838. Od roku 1829 byl plných 26 let oceánografem britského námořnictva. Svými bohatými zkušenostmi přispěl k organizaci meteorologických pozorování na moři a jeho návody, jak provádět pozorování, přispěly k zestručnění meteorologických záznamů.
Jan Munzar a kol.: Malý průvodce meteorologií. [Mladá fronta Praha 1989]
 
beaufortova stupnice
stupnice pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty. Udává se ve stupních Beauforta. Rychlosti větru se týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu.
Stupnice je pojmenována podle Angličana sira Francise Beauforta. Jeho původní stupnice z let 1805-1808, stejně jako stupnice z r. 1838 se však týkala pouze odhadu síly větru na moři a byla rozčleněna podle počtu a druhu plachet při plavbě soudobé fregaty. (Nejnižší stupeň znamenal nemožnost plavby, nejvyšší vichřici, při níž nemohla být rozvinuta žádná plachta.) Teprve značně později byly realizovány snahy stupnici kvantifikovat i upřesnit s ohledem na vývoj lodí. Charakter povrchu moře jako kritérium výskytu určitého stupně Beauforta zavedl až v r. 1927 německý kapitán P. Petersen. Ve střední Evropě je Beaufortova stupnice v úpravě pro pevninu známa asi od r. 1880, prodělala však též jistý vývoj, jak pokud jde o slovní označení stupňů, tak o rozpoznávací znaky, popř. intervaly. (Málo je známo, že se do r. 1920 používalo i jiných stupnic, např. Mohnovy, Scottovy.) Donedávna se vyjadřovala rychlost větru podle Beaufortovy stupnice i v předpovědích počasí (např. slabý až mírný jihozápadní vítr); v současné době se ovšem předpovídaná rychlost charakterizuje již v metrech za sekundu.
Beaufortova stupnice - tabulka síly větru
 
bodydraging
tažení člověka drakem většinou ve vodě a někdy i na zemi ;-)
 
bodykiting
pouštění draků/kitů na zemi nebo vodě
 
board
speciální deska/plovák pro jízdu na vodě, většinou obdélnikového tvaru s poutky na uchycení nohou
 
bowline - trikové lanko
zabraňuje přepadnutí/zachycení ovládací šňůry na kýlové tyči/nosníku/vzpěře atrikové lankona konečcích křídla. Bývá většinou vypnuto od jednoho konce křídla ke druhému přes kýlovou tyč/nosník/vzpěru. Jsou ale i jiné způsoby, jak bowline upevnit.
 
buggykiting
jízda na speciální tříkolce - buggyně pomocí tažných draků/kitů
 
buggyna = bugina (někteří píší bugy, bugi apod.)
lehká trojkolka s velkými bantamovými koly (okolo 40 cm) používaná k ježdění v létě s tažným drakem/kitem.
 

D

depower = depower systém
pomocí depower systému je možné měnit úhel náběhu a zakřivení profilu vrchlíku a tím ovládat rychlost a výkon tažného draka/kitu. Použití tohoto systému výrazně rozšiřuje možnosti tažných draků/kitů pro powerkiting, umožňuje lepší využití výkonu kita a dovoluje jeho použití i za silnějšího větru. Při použití depower systému je nutné doplnit vybavení ještě o trapézový úvazek (sedací nebo bederní). K tomuto úvazku jsou přes pojistku připojeny nosné šňůry, které procházejí většinou středem hrazdy. Hlavní část tahu kita se tak přenáší přímo do trapézu. Posunem (oddálením nebo přiblížením) hrazdy se dosahuje plynulé změny úhlu náběhu (na rozdíl od pouhého brždění odtokové hrany u provedeni s ovládacími tyčkami) a tím i změny tahové síly.
Depower systém je určen pro ovládání pomocí hrazdy, velkou výhodou tohoto řešení je přenos hlavní - tahové síly přímo do trapézu, regulace tahu a řízení jde lehce a není problém draka řídit jednou rukou.
 
dopplerův jev
Dopplerův posuv, Dopplerův princip - změna pozorovaného kmitočtu akustických a elmag. vln vlivem vzájemného pohybu zdroje a příjemce.
Malá Československá encyklopedie [Academia 1984]
 

F

freestyle drak
je to drak, který nezvládá jenom všechny běžné prvky, ale je také schopen zvládat prvky jako přímé linie, ostré rohy nebo skutečně kulaté kruhy a akrobatické prvky
 

G

grass skiting
jízda na travních lyžích pomocí tažných draků/kitů
Více ...
 

H

hrazdar
více viz. bar
 

K

kgb
zkratka anglického výrazu "kite ground boarding" = ježdění na mountainboardu pomocí tažných draků
 
kite
anglický výraz (slovo) pro drak/draci. Zahrnuje všechny druhy a typy draků od jednošňurových nebo říditelných až po tažné draky pro powerkiting
 
kiteboarding
využítí síly větru prostřednictvím říditelných draků a tažných draků/kitů k ježdění po zemi (velké rovné plochy) na mountainboard (snowboard s velkými kolečky) nebo na vodě
 
kitebugging
využítí síly větru prostřednictvím říditelných draků a tažných draků/kitů k ježdění po zemi (velké rovné plochy) na buggyně (většinou tříkolový vozík).
 
kitesailing
využítí síly větru prostřednictvím říditelných draků a tažných draků/kitů k ježdění na vodě buď na prkně nebo různých speciálně upravených lodích (katamarany, mořské kajaky apod.)
 
kitesurfing
využítí síly větru prostřednictvím říditelných draků a tažných draků/kitů k ježdění po vodě a také k vysokým a dlouhým skokům a akrobacii při nich
 
kiting
všeobecný pojem pro využítí síly větru prostřednictvím říditelných draků a tažných draků/kitů k ježdění po souši i vodě a také k vysokým a dlouhým skokům a akrobacii při nich.
 

L

letová plocha = projekční plocha
plocha, rozpětí, štíhlost v průmětu - letová (projekční) => údaje počítané z vrchlíku za letu počítající s jeho zakřivením. Tyto hodnoty jsou rozhodující pro výsledný výkon, jsou vždy menší než u rozloženého vrchlíku
 
letové okno
prostor, ve kterém můžeme s drakem/tažným drakem/kitem létat, velikost je závyslá na délce ovládacích šňůr a síle větru
 
leash
pojistná, většinou pružná šňůra, spojující brzdící šňury (šňůry na odtokové hraně) s trapézem, případně board s jezdcem
 

M

mountainboard (někteří píší montainboard apod.)
stejné jako skateboard, jen s většímy kolečky (8"-9") a úchyty pro chodidla.
Používá se k ježdění v létě po travnatých loukách z kopce nebo rovině s tažným drakem/kitem (obdobně jako na snowboardu v zimně).
 
mountainboarding
ježdění s tažným drakem/kitem na mountainboardu (MTB) po loukách, plážích či jiných rovnějších plochách (obdobně jako na snowboardu v zimně při snowkitingu).
 
mtb
viz. mountainboard
 

N

náběžná hrana
přední strana tažného draka/kitu; u komorových typů s dofukovacími otvory, u nafukovacích/trubkových s nafukovací trubkou
 
napínací lanko/šňůra
je to šňůra, protažená odtokovou hranou akrobatického draka, která zamezuje hlasitým drnčivým zvukům při letu, protože zabraňuje, aby odtoková hrana vibrovala ve větru. Udržuje odtokovou hramu hranu pod stálým napětím.
 

O

odtoková hrana
zadní část vrchlíku, u draků se čtyřmi ovládacími šňůrami jsou na tuto hranu připojeny ovládací - brzdící šňůry
 
ovládací poutka
smyčky různé velikosti z pevnějšího popruhu. Ke smyčce jsou připojeny řídící šňůry a tím slouží k ovládání akrobatického říditelného draka/kitu nebo i menších tažných draků.
 
ovladaci tyčky
viz. ridici_rukojeti
 

P

poutka
viz. ovladaci_poutka
 
posuvný uzávěr
tímto uzávěrem je kýlová tyčúnosník/vzpěra na odtokové hraně u akrobatického draka zajištěna a udržována pod napětím. Při extrémně silném pádu se tento uzávěr otevře, předtím než se odtrhnou plachty a nebo zlomí kýlová tyč/nosník/vzpěra.
 
powerkiting
využítí síly větru prostřednictvím říditelných draků a tažných draků/kitů k ježdění po souši i vodě a také k vysokým a dlouhým skokům a akrobacii při nich.
více ...
 
powerzóna
prostor s maximálním tahem draka/tažného draka/kitu umístěný ve středu v letovém okně
 
projekční plocha = letová plocha
viz. letová plocha
 

R

rychlost větru
rychlost větru se udává dle beaufortovy stupnice nebo v m/s, km/h apod.
 
řídící rukojeti
tyčky sloužící k jednoduššímu ovládání draka/kitu. Používá se většinou pro ovládání tažného draka (powerkiting) nebo čtyřšňůrového akrobatického draka. Bar je trubka z hliníku, v poslední době z laminátu nebo uhlíkových vláken. Povrch bývá něco měkého, pro příjemné a pevné držení. Na koncích jsou vytvořeny uchýty pro připevnění šňůr, sloužících k ovládání draka/kitu. Ve středu baru je připevněna smyčka, sloužící k přichycení k trapezu.
 
ridicky
viz. řidici rukojeti
 

 
ručky
viz. řidici rukojeti
 

 
řídící ráhno
viz. bar
 

 
řídící táhla
viz. řidici rukojeti
 

S

síla větru
síla větru chápaná jako rychlost větru se udává dle beaufortovy stupnice nebo v m/s, km/h apod.. Síla větru jako taková, závysí na rychlosti větru a ploše draka/kitu.
 
skiting
zkrácený název pro grass skiting
 
snowkiting
zimní ježdění s pomocí tažného draka/kitu na zasněžených pláních nebo i jiných větších prostorách. Při snowkitingu můžete jezdit libovolným směrem, na rovných, nebo zvlněných pláních a dokonce i v horách, v kopcovitém terénu. A to na snowboardu nebo lyžích, na zamrzlých plochách i na bruslých. Umožňuje i vysoké a dlouhé skoky. Je to něco z windsurfungu, klasického lyžování a létání.
Více ...
 
stupnice síly větru
viz. beaufortova stupnice
 
štíhlost
udává vztah mezi plochou vrchlíku a rozpětím (štíhlost je čtverec rozpětí dělený plochou), bezrozměrná hodnota. Liší se štíhlost projekční (letová) od rozložené! Obecně platí, že čím větší štíhlost, tím větší výkon a rychlost, ale také větší nároky na ovládání.
 

T

trapézový úvazek = trapéz
speciální pás, umožňuje přenos tahové síly od draka na tělo, který se připevnňuje okolo pasu nebo i nohou (sedací trapéz), na něm je upevněn hák nebo kladka, do které se upevňuje tažný drak/kite. Trapéz bývá v jednoduchém provedení (obdoba horolezeckého sedáku) nebo polstrovaný. Někdy je kombinovaný s plovací vestou. Tento se používá pro jízdu na vodě - kitesurfing.
 
travni lyže
slouží k ježdění z kopce nebo po travnaté ploše, technika jízdy je stejná jako u klasických lyží (nedovolují smýkání, oblouk spíše carvingový)
skládají se z pevného (dřevěného/kovového) jádra, kolem kterého je kovový pás (hladký, profilovaný) po kterém se pohybují plastové vozíčky, které jsou spojeny popruhem
 

 
tyčky
viz. ridici_rukojeti
 

U

úhel náběhu
úhel, pod kterým je vrchlík obtékán vzduchem (sklon vrchlíku vůči proudícímu vzduchu)
 

R

rozložená plocha, rozpětí, štíhlost
údaje počítané na vrchlíku ležícím na rovné podložce
 

Z

zaklapnutí náběžné hrany
v turbulentním prostředí, při velmi slabém větru nebo při špatné reakci pilota může dojít k překlopení, zahrnutí náběžné hrany u komorových tažných draků/kitů. K opětnému nafouknutí dochází většinou samovolně (při dostatečné síle větru), je možné návrat urychlit přibržděním.