Zdroj: http://www.draci.net/bezpecnostni-pravidla-pro-powerkiting.a69.html  •  Vydáno: 21.8.2009 16:37  •  Autor: PeVal

Bezpečnostní pravidla pro powerkiting

Co a jak dělat pro svou bezpečnost i bezpečnost okolí při provozování powerkitingu.

bezpečnostní pokyny - zákazy

Powerkiting

Powerkiting může být v závislosti na podmínkách a vašich schopnostech nebezpečný vám i vašemu okolí. Důsledným dodržováním bezpečnostních pravidel předejdete úrazům a snížíte riziko na minimum. K jeho provozování je proto třeba přistupovat s maximální zodpovědností a opatrností. Nesprávné provozování může zapříčinit věcné škody, zranění, nebo dokonce smrt. Za jakékoliv jejich nedodržení jste odpovědni vy sami!

Pravidla pro létání s draky a bezpečnostní pokyny