DRACI.NET KITECENTRUM.CZ AIKON s.r.o.
 
Kategorie: INFORMACE O DRACÍCH

Pravidla pro létání s draky a bezpečnostní pokyny

Při létání s draky a organizování drakiád, by jste se měli řídit těmito pokyny a radami.

Nekontrolované létající draci resp. jejich příslušenství představují velké nebezpečí úrazu.

 1. Při vstupu na letištní plochu nesmí být omezeni a ohroženi ostatní již létající piloti.
 2. Před každým startem je třeba zkontrolovat správný stav lanek a šňůr a všech dílů draka. Před prvním startem dne je třeba zkontrolovat správný stav vahadla. Jen tak může být drak kontrolované řízen.
 3. Konstrukce draka musí při startu odpovídat aktuální rychlosti větru.
 4. Maximálně přípustná délka vodícího lanka (nikoliv výstupná výška) může být 100 m. Větší délky podléhají zvláštním předpisům (je potřeba zažádat na Řízení letového provozu - Letecká informační služba - formulář).
 5. Velkou pozornost je třeba věnovat správnému ukotvení větších draků. Před startem je třeba je vždy pečlivě zkontrolovat.
 6. Drak by nikdy neměl zůstat bez dozoru. U většího počta draků je třeba pověřit další osoby.
 7. Je zakázáno létat v nebezpečné blízkosti lidí a zvířat. Především zvířata - např. koně se mohou cítit draky ohrožena a reagují pak nekontrolované.
 8. Je třeba, aby diváci se nacházeli vedle nebo za pilotem a nevstupovali pod letový prostor draka. Pozor je třeba dávat na ležící šňůry a lanka z důvodu možného klopýtnutí. Bez svolení majitele není žádoucí dotýkat se cizích draků.
 9. Je třeba dodržovat odstup min. 1 km od elektrického vedení a anténních systémů. Uvízne-li přesto drak v elektrickém vedení, je třeba okamžitě pustit vodicí lanko a přivolat policii a hasiče. V žádném případě se nesmí pilot pokoušet draka vyprostit sám.
 10. Bezpečný odstup je třeba dodržovat rovněž od silnice a veřejných cest. Letící drak představuje z důvodů odpoutání pozornosti nebezpečí i pro právě projíždějící řidiče.
 11. Létání s draky je zakázáno v rádiusu 3 km od letišť a rovněž v blízkosti přistávacích ploch vrtulníků záchranné služby.
 12. Létání s draky je zakázáno v chráněných krajinných oblastech - speciálně se zaměřením na ptactvo.
 13. Piloti nesmí využívat cizí pozemky bez svolení majitele. Je zakázáno vstupovat na pole a nepokosené louky. K ukotvení draků nesmí být zneužity stromy a keře.
 14. Před opuštěním prostoru je třeba uklidit všechny možné odpadky a součásti draků.
 15. Při přicházející bouřce je pilot povinen létání okamžitě přerušit.
 16. Je žádoucí zachovat si zdravý úsudek a respekt k ostatním a přírodě.

Drakiádní kluby evropských států

 

NASAWing Brouček od Dracona

Doporučte: icon email Pošli článek Linkuj Jaggni to ! Přidej na topčlánky.cz Pridat.eu pridej.cz pošli na vybrali.sme.sk
Uložte si: Clip to Evernote