DRACI.NET
 

PŮJČOVNA rss

V naší půjčovně si můžete zapůjčit řiditelné draky, tažné draky/kity a vybavení.

Doporučujeme, aby jste si zboží rezervovali, a to buď osobně přímo v prodejně, emailem nebo telefonicky. Zboží pro vás rezervujeme po složení 50% zálohy ze výpůjční ceny. Při rezervaci pomoci emailu nebo telefonu pro vás zboží rezervujeme po dobu 3 dnů. Během této doby musíte na náš účet převést zálohu na rezervaci. V opačném případě rezervaci zrušíme.

Zboží je předáváno ve 100% stavu.

Při odběru zboží je s vámi sepsána "Smlouva o zapůjčení věcí movitých" dle § 721 a násl. obč. zák., kde jsou uvedeny i výpůjční podmínky.


CENÍK PŮJČOVNÉHO

Podrobný ceník půjčovného

VÝPŮJČNÍ PODMÍNKY

Podrobný popis výpůjčních podmínek